×

Prawnik do zespołu M&A i spraw korporacyjnych

ZATRUDNIMY PRAWNIKA / M&A I CORPORATE

Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy poszukuje adwokata / radcy prawnego na stanowisko Associate do Zespołu M&A i spraw korporacyjnych

Zakres praktyki i tym samym pożądanego doświadczenia obejmuje: pracę przy transakcjach fuzji i przejęć – krajowych i międzynarodowych, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii prawnych.

U m i e j ę t n o ś c i   i   n i e z b ę d n e   k w a l i f i k a c j e :

 • tytuł adwokata / radcy prawnego
 • 3 – 5 lat doświadczenia przy projektach Corporate i M&A nabytego w renomowanych kancelariach;
 • doświadczenie w zakresie wykonywania badań prawnych, sporządzania raportów oraz przygotowywania dokumentów transakcyjnych;
 • praktyczna znajomość i umiejętność stosowania prawa handlowego, cywilnego
  i gospodarczego;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym znajomość terminologii prawnej;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i terminowość w wykonywaniu zadań;
 • samodzielność, inicjatywa oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z zespołem i z klientami.

Z a k r e s   o b o w i ą z k ó w :

 • udział w projektach obsługi transakcji M&A;
 • uczestniczenie w negocjacjach, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej, umów, opinii prawnych oraz innych dokumentów na potrzeby Klientów kancelarii;
 • bieżąca obsługa i doradztwo prawne na rzecz Klientów kancelarii z zakresu prawa korporacyjnego;
 • uczestniczenie w audytach prawnych (due diligence);
 • opracowywanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, memorandów, projektów umów, pism i dokumentów.

C o   o f e r u j e m y ?

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt b2b;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie świadczącej usługi dla polskich i międzynarodowych klientów;
 • kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawniczym i biznesowym;
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym;
 • benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do pakietu sportowego;
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Penteris Academy;
 • stabilność, profesjonalne i przyjazne środowisko pracy oraz miłą atmosferę i kulturę pracy w zespole;
 • świetną lokalizację biura przy stacji metra w centrum Warszawy.

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres: contact@penteris.com, z uwzględnieniem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.