×

Młodszy prawnik do zespołu M&A i spraw korporacyjnych

ZATRUDNIMY MŁODSZEGO PRAWNIKA

Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy poszukuje osoby na stanowisko Junior Associate do Zespołu M&A i spraw korporacyjnych – jeśli masz za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe oraz bardzo dobrze komunikujesz się w języku angielskim, to nasza oferta może Cię zainteresować.

Zakres praktyki i tym samym pożądanego doświadczenia obejmuje: wsparcie zespołu przy transakcjach fuzji i przejęć – krajowych i międzynarodowych, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii prawnych.

U m i e j ę t n o ś c i  i  n i e z b ę d n e  k w a l i f i k a c j e :

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • status aplikanta;
 • minimum 1-2 lata doświadczenia w pracy w kancelarii lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa;
 • praktyczna znajomość i umiejętność stosowania prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • odpowiedzialność i umiejętności krytycznego myślenia;
 • dobra organizacja pracy i terminowość w wykonywaniu zadań;
 • samodzielność, inicjatywa oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z zespołem i z klientami.

Z a k r e s  o b o w i ą z k ó w :

 • udział w projektach obsługi transakcji M&A;
 • merytoryczne wsparcie zespołu w bieżącej obsłudze prawnej klientów kancelarii;
 • udział w audytach prawnych (due diligence);
 • uczestniczenie w negocjacjach, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej, umów i innych dokumentów na potrzeby Klientów kancelarii;
 • analiza zagadnień na gruncie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
 • opracowywanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, memorandów, projektów umów, pism i dokumentów.

C o  o f e r u j e m y ?

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, kontrakt b2b;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie, w otoczeniu profesjonalistów;
 • kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawniczym i biznesowym;
 • uczestnictwo w interesujących i angażujących projektach, stanowiących merytoryczne wyzwania;
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Penteris Academy;
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym;
 • benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do pakietu sportowego;
 • stabilność, profesjonalne i przyjazne środowisko pracy oraz miłą atmosferę i kulturę pracy w zespole;
 • świetną lokalizację biura przy stacji metra w centrum Warszawy.

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres: contact@penteris.com, z uwzględnieniem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.